Ladislav Sedláček

Byl jsem počat v roce 1984 v Kyjově. Od této doby mě bylo vidět ve Veselí nad Moravou a od roku 2006 bydlím v Újezdci u Luhačovic.

K řezbářství jsem se dostal v kroužku na Středním odborném učilišti v Bystřici pod Hostýnem, při studiu oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské. Řezbářství mě zaujalo na tolik, že jsem vyhledal nejbližšího řezbáře v okolí. Ano tušíte správně, byl to pan František Gajda. No a od této chvíle se u mě vše točí a točit bude kolem dřeva.

Od září 2007 jsem začal pracovat jako učitel odborného výcviku - obor řezbářství na SOŠ Lesnické a rybářské ve Bzenci Přívozu 

   

   

   

   

Ladislav Sedláček
Luhačovská 22
687 34 UHERSKÝ BROD – Újezdec
Tel.: +420 737 414 703
valdal @ centrum.cz
www.valdal.cz