Novinky

 

Kniha představuje lidového tvůrce Františka Gajdu ze Strážnice jako nadaného svérázného řezbáře i úsměvného a pohodového člověka. Kolektiv autorů různých profesí přibližuje mistra jak z pohledu jeho umělecké tvorby, tak výjimečných lidských vlastností, s velkým kulturním přehledem a hlubokým zakořeněním v domácím prostředí, které se stalo nevyčerpatelnou studnicí námětů pro jeho celoživotní řezbářské dílo. Svou sugestivní řezbářskou technikou a živostí vytvářených figur a figurek dosáhl hranice profesionality.
Uvedenou knihu si můžete objednat za cenu 550 Kč včetně poštovného na adrese :
Marie Gajdová
Žerotínská 710
696 62 STRÁŽNICE

Tel. : +420 518 334 364

E-mail : info @ boruta.cz (bez mezer)