Co je GAUČ

GAUČ je sdružení řezbářů pocházejících z okolí Strážnice. Vznikalo z pravidelných setkávání u řezbáře Františka Gajdy. Za datum oficiálního vzniku lze považovat 20.12.2003, kdy jsme se všichni zúčastnili první společné výstavy v Blatnici pod sv. Antonínkem.
Už název - zkratka tvořená ze slov Gajdovi učedníci, napovídá o vztahu všech členů k tomuto osobitému lidovému tvůrci. Ten nelitoval svého času a nezištně se věnoval spoustě zájemců o tvorbu ve dřevě. Stal se pro nás vzorem v pracovitosti, smyslu pro preciznost a v lásce ke dřevu. Každý jdeme svou cestou výtvarného výrazu, ale stopa, kterou v nás zanechal František Gajda, navždy zůstane. Nelze nevzpomenout paní Marii Gajdovou, obětavou manželku, organizátorku a archivářku všech tvůrčích aktivit pana Gajdy. To ona vytvářela vždy přátelskou a milou atmosféru našich společných setkání. Z těch mnoha "milovníků dřeva" se ustavilo pevné jádro 6 členů, kteří měli zájem nejen o setkání se strážnickým mistrem, ale také chtěli společně pracovat, radit si, jeden druhého povzbuzovat a obohacovat. A to je smyslem a cílem našeho sdružení.