František Gajda

Hodnotící pohled na tvorbu a tvůrčí zařazení strážnického řezbáře Františka Gajdy není jednoznačný. Je sice samoukem, ale nemůžeme ho považovat za pouhého amatéra, stejně jako není ani vyloženě lidovým autorem. Zbývá tedy nasměrování, k němuž se hlásí i sám řezbář. Je to úsilí přiblížit se metám vysokého umění, které se pokouší dosáhnout v oblasti teorie soustavným samostudiem a v praxi promyšleným tvůrčím přístupem i mistrovskou technikou svého díla. Jeho tvorba je názorným příkladem, že pravé umění je jenom jedno a často se nedá vměstnat do předem připravených a obvyklých hodnotících klasifikací. Kdyby měl František Gajda akademické vzdělání, určitě by dosáhl mnohem poct. Naproti tomu srozumitelnost a citové vyzařování jeho díla se zasloužily o uznání a obdiv široké veřejnosti.

Prostředí rolnické Strážnice je hlavním inspiračním zázemím řezbáře Františka Gajdy. Dožívající autentická kultura strážnických rolníků, jak ji řezbář poznal ve svém mládí, v jeho tvorbě dominuje. Jednotlivá témata z autopsie proměňuje svým nevšedním talentem a neúnavnou pílí v konkrétní díla a dílka. Stále se opakující téma je ztvárněno nejen v portrétech starých Strážničanů, ale odráží se v četných žánrových obrázcích z kolektivního života rolnické pospolitosti. Jsou to figurky, zasazené do přírodního prostředí, které po staletí modelovala lidská práce. Vyvrcholením řezbářova díla jsou námětově různorodé betlémy, v jejichž vytváření je pokračovatelem Alšových a Ladových kompozic. Strážnický – nebo chceme-li – slovácký betlém je možno považovat za vrcholnou ukázku jeho tvorby. Je to cyklus nápaditých a dokonale provedených figurek, které jsou ve své upřímné pokloně Děťátku stejně důstojné jako veselé. Růst Gajdovy řezbářské osobnosti je zde patrný v ideovém pojetí i v praktickém ztvárnění.

Dr. Jiří Pajer

  

František Gajda
Žerotínská 710
696 62 STRÁŽNICE

Tel.: +420 518 334 364